Avís legal

logo-VMPrivadesa

Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és la Plataforma A la Garrotxa VIVIM muntanyes, carrer Bellaire, 4 d’Olot i la finalitat dels quals és donar suport com a col•laborador i/o mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a la nostra activitat. Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades, enviant una sol•licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça de correu electrònic info@vivimmuntanyes.cat.

La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que la Plataforma A la Garrotxa VIVIM muntanyes faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat.

Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a la Plataforma A la Garrotxa VIVIM muntanyes per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurament per Plataforma A la Garrotxa VIVIM muntanyes.

Llei Orgànica de Protecció de Dades

Dret d’accés
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de la Plataforma A la Garrotxa VIVIM muntanyes. (*)
Dret de rectificació
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de la Plataforma A la Garrotxa VIVIM muntanyes. (*)
Dret a oposició
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades als fitxers de la Plataforma A la Garrotxa VIVIM muntanyes. (*)
Dret a cancel•lació
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel•lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de la Plataforma A la Garrotxa VIVIM muntanyes. (*)
(*) De conformitat amb els article 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, i els articles 12,13,15 i 16 del Reial Decret 1332/94, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.